Април 2010 ~ Блогът на Вършец

От 7 май Новата минерална баня във Вършец открива активния туристически сезон и отваря врати за посетители.

До решението за отваряне на балнеолечебницата се стигна след преговори между кмета на общината Боряна Бончева и д-р Семков – изпълнителен директор на “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД – гр. София, който изпълни поетия в предишни разговори ангажимент. Баните във Вършец са собственост „СБР – НК“ ЕООД – София и се стопанисват от дружеството.


Повече информация за:

  • Новата  минерална баня!
  • Новата минерална баня – Сезон 2009

,

Община Вършец бе една от 32-те одобрени за финансиране общини от всички 113 в стараната, подали за одобрение проекти по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”.

Договорът за финансиране на проекта „Реализиране на инвестиционен проект Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) в град Вършец“ бе подписан на 29 декември 2008 г. в София между тогавашния министър на околната среда и водите Джевдет Чакъров и кмета на община Вършец Боряна Бончева, според който проектът трябваше да бъде финализиран през м. април 2010 г. След временно «замразяване» на дейностите по проекта към 31.10.2009 г., когато реално той не се изпълняваше, на 17 март 2010г. кметът на община Вършец Боряна Бончева подписа анекс към договора с министъра на околната среда и водите Нона Караджова в Министерството на околната среда и водите (МОСВ). С този анекс са договорени следните изменения с Управляващия орган по проекта: – срокът за изпълнение на проекта се удължава на 34 месеца и изграждането на новата пречиствателна станция следва да бъде завършено през м. ноември 2011 г. – след привличане на екскперти за намаляване на разходите по проекта (тъй като такава инвестиция се изплаща много години), бяха прецизирани разходите по всички дейности, като общата финансова стойност на проекта е намалена с около 1 млн. лева, което го прави по-реалистичен и изпълним. – извършена е промяна в дейностите по проектното предложение. Първоначалният замисъл: идеен проект – работен проект – строителство е оптимизиран на идеен проект и инженеринг (технически проект и строителство). По време на временното преустановяване на проекта се смени и екипа за управление на проекта. Без подписването на този анекс Вършец трябваше да се прости с мечтата си за нова модерна пречиствателна станция, тъй като реално обектът беше рисков, поради малкия брой жители в общината и краткия срок на изпълнение на поректа. До анексирането на договора за безвъзмездна помощ и реалния «нов старт» на проекта се стигна с подкрепата на народния представител от ГЕРБ за област Монтана Димитър Аврамов, зам.-министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, Малина Крумова – директор на дирекция «Кохезионна полиитка» и цялото междинно звено «Фондове на Европейския съюз» в МОСВ. Благодарим им за разбирането и оказаната помощ, защото Вършец се нуждае от съвременна пречиствателна станция за отпадъчни води с оглед на бъдещото развитие на курорта и включването на нови абонати във водопреносната система на града. Съгласно европейските стандарти налиичето на пречиствателна станция от досегашния тип (механично пречистване) е аналогично на това, че все едно няма пречиствателна станция. Европейската комиися определя такъв тип проекти като «рискови», но същевременно изисква да има в такива населени места като Вършец пречиствателни станции от нов тип.

Ясно е, че със собствени средства изграждането на такъв един голям инфраструктурен обект за община като нашата е непосилно, ето защо единственият начин за изграждането на новата градска пречиствателна станция за отпадъчни води е сериозната и отговорна работа по този проект.

,