Блогът на Вършец: Непозната Земя – Вършец


На 24.04.2010 по инициатива на Туристическа организация „Непозната земя“ – Вършец беше отбелязан Деня на Земята с посаждане на иглолистни дръвчета на обезлесените места в парка. Посадъчния материал беше дарен на общината от Горско стопанство – Берковица, и съответно предоставен на нас от кмета на общината г-жа Бончева.

Все по-честото участие на млади хора в подобни инициативи показва формиране на един по-широк, глобален светоглед. Те искат да участват в нещо значимо, надхвърлящо философията на оцеляването характерна за днешния ден – и го правят! Браво на тях! 

Те ще ни помогнат да започнем да променяме нещата! Моята мечта е това да е едно от малките поточета, които създават големите реки. Или поне добрият пример, който ще бъде повторен. А това е много.

Председател : Найден Илиев