Блогът на Вършец

НОВА МИНЕРАЛНА БАНЯ

РАБОТНО ВРЕМЕ – сезон 2013г.

От 10,00 ч. до 12,00 ч и от 14,00 ч. до 17,00 ч.

/прием до 11,30ч и до 16,30 ч./

За МЪЖЕ: нечетни дати – сутрин, четни дати – следобед

За ЖЕНИ: четни дати – сутрин, нечетни дати – следобед

От 10,00 ч. до 13,15 ч и от 14,00 ч. до 17,45 ч.

/прием до 12,35ч и до 17,05 ч./

Почивен ден: неделя, понеделник и официалните празници

минерален басейн – 3,50 лв.

минерален басейн – /за пенсионери и деца до 10 г. след представяне на документ/ – 2,50 лв.

бельо – 0,50 лв.

Минералната вода лекува заболявания на: 

ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМАневрози, неврастении, неврити, слединсултни състояния;  

ПЕРИФЕРНАТА НЕРВНА СИСТЕМАрадикулити, плексити, неврити, полиневрити;  

СЪРДЕЧНО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯхипертония – първа и втора степен, исхемична болест на сърцето, слединфарктни състояния – стабилизиран и неусложнен инфаркт.

Минералната вода добре действа и при заболявания на опорно-двигателния апарат, климакс, умствена и физическа преумора и за възстановяване след оперативни интервенции. Водолечението се провежда в подостър и хроничен стадий на заболяването. Водата се ползва за пиене при язвена болест на стомаха, гастрит, колит, бъбречни, чернодробни и жлъчни заболявания.

чрез varshets.info