Град – градина ~ Блогът на Вършец

Вършецката котловина в прекрасно място за почивка, спорт, климато- и балнеолечение.

Нейната близост пък с вековни гори, причудливи скални образования, красиви и разнообразни пейзажи на планинския венец Козница я прави изходен пункт за туризъм. Най-голямото богатство на Вършецката котловина са бликащите от пукнатините на гранито-диоритните масиви многобройни минерални извори със силно лечебно действие на водите им. Топлият извор е с температура на водата 36,2 ºС, а тъй нареченият „хладен” извор е с температура 32 ºС.
Освен минералната вода в гр. Вършец и с. Спанчевци – общината е характерна и с красивите си природни кътове, подходящи за отдих и туризъм: м.”Зелени дел”, х.”Бялата вода”, м.”Водопада”, ”Иванчова поляна”, ”Червени камък” и мн. др. На 12 км. от Вършец под връх ”Тодорини кукли”/1785 м./ се намира Клисурският манастир, основан още през първана половина на 13 век. Иконостасът в храма в обявен за паметник на културата. Манастирският комплекс предоставя големи възможности за развитие на културен- и екотуризъм. ,