Домашни контейнери за разделно събиране ~ Блогът на Вършец

На 29 август 2009г. (събота) от 17 до 19 ч. на Централния градски площад, жителите на Вършец ще могат да получат безплатно домашен контейнер за разделно събиране на опаковки. Контейнерите ще бъдат дарявани от ЕКОПАК в рамките на кампанията „Бъди модерен! Събирай разделно!” и ще достигнат безвъзмездно до общо 50 000 домакинства в 100 общини. Мястото за раздаване на контейнерите е определено съвместно с общинската администрация. Всеки, който желае да вземе безплатно своя домашен контейнер за разделно събиране на опаковки, трябва да попълни на място талон-заявка. Раздаването на контейнерите ще продължи до изчерпване на наличните количества. Идеята за създаването на домашния контейнер възникна след провеждането на национално представително проучване за нагласите на хората към разделното събиране на опаковки, проведено през Октомври 2008 г. от GfK по поръчка на ЕКОПАК. Проучването показа, че като основна причина да не разделят отпадъците, хората изтъкват липсата на условия да го правят в къщи. Затова ЕКОПАК разработи прототип на контейнер, който да даде на хората реалната възможност и удобство да прилагат разделно събиране на опаковките още у дома.

Контейнерът е с три секции: за хартиени и картонени опаковки, за пластмасови и метални опаковки и трета – за стъклени бутилки и буркани. Той е компактен, за да не заема голямо пространство и е конструиран така, че да бъде удобен за ползване и последващо изхвърляне на опаковките. Разделянето на опаковките ще улесни правилното им изхвърляне в трите цветни контейнера от общинските системи и може да помогне за увеличаването на количествата на годните за рециклиране суровини, събирани от жителите на общините-партньори.

Източник: Вършец – град на здравето! ,