Зелени дел ~ Блогът на Вършец


Местността „Зелени дел“ отстои на 10 км югозападно от гр. Вършец. Това е най – удобният изходен пункт за изкачването на връх Тодорини кукли. Тази местност се намира в долината на р. Стара река, в подножието на рида Козница. Покрита е с обширни поляни, диворастящи малини и букови гори. Мястото е удобно за пикници, излети и палатки. Празник на курорта, минералната вода и Балкана.

Посетете местнистта Зелени дел край град Вършец!