Известни личности ~ Блогът на Вършец

“Сърдечен поздрав.. Отново съм тук на Вършец. Прекрасна природа!” (Из писмо на Иван Вазов до проф. Иван Шишманов)––––––––––––––––––––––––––––––––- “Не зная на къде да спра най-първо, когато си спомням за Вършец: дали над извора, из който човек излиза като из чудотворна жива вода или над звездното небе с тъмно-опнатата верига на планината и вечерницата над тях. Не се е скъпил господ, когато е нареждал този край. Не са се скъпили и хората, които са го доуреждали. Едно зная сигурно: че бих се връщала всяка година там, когато лятото не си е отишло и есента не бърза.. Тогава цъфтят всички закъснели цветя, гроздето го носят с кошници, брулят орехите, а водата в банята изглежда двойна, кристална и изобилна. Няма друга музика, освен щурците и няма други господари освен нас, закъснелите летовници”. (Дора Габе)––––––––––––––––––––––––––––––––- “Вършец за мен е символ на здраве, защото с животворните си води къпе и лекува телесни недъзи, а с великолепната си природа възражда преуморената душа, спомага за възстановяването на хармонията между тялото и душата.” (Д-р Дамян Иванов

Първият директор на баните и основател на Боровия парк.)

,