Минерални извори | Блогът на Вършец

Едно от най-големите богатства на общината са изобилните
минерални извори ползвани повече от 2000 години. Землището на
гр.Вършец се характеризира с наличието на минерални извори, които от 155
години са предпоставката за провеждането на балнео-курортна дейност в
града. Те са бликнали от пукнатините на гранито-диоридните масиви от
многобройните минерални извори при гр. Вършец и с. Спанчевци.

Минералните води от изворите при гр. Вършец/дебит 15л/сек./ и с.

Спанчевци/дебит 5,4л/сек./ са със сходен химически състав със следната
физикохимическа характеристика: хипертермална (37-38°), слабо минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна натриева, без санитарно- химични признаци на замърсяване. Минералната вода е с умерена алкална реакция, акратотермална, бистра, безцветна, със слаб мирис сероводород и

с приятни питейно вкусови качества

. Общата минерализация на водата е
196,6мг/л. Част от минералната вода се бутилира и продава на пазара поради добрите си вкусови качества. Целебните води постепенно налагат общинския център като балнеолечебен и климатичен курорт с

целогодишно използване, където успешно се лекуват сърдечно-съдови
заболявания и функционални заболявания на централната нервна система,
ендокринни заболявания и болести на стомашно-чревния тракт, състояния
за възстановяване след мозъчен инсулт.
Прилагат се още физиотерапия

/съвременни апарати и методики за електро и светолечение и съпътстващи

терапии/ и кинезитерапия /ЛФК, масажи/.

Условията за климатично лечение се обуславят от специфичния микро и макро климат и многото зеленина, които способстват целогодишно и денонощно да се произвеждат и генерират на място неизчерпаеми количества свеж кислород, който е в основата на оздравителните биологически процеси в човешкия организъм.

Въж също: Нова минерална баня – Сезон 2009.