НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ВЪВ ВЪРШЕЦ ~ Блогът на Вършец

Нови Туристически Атракционни Съоръжения Във Вършец

  На 12 декември Община Вършец депозира пред Държавен фонд „Земеделие” проект „Изграждане на туристически атракционни съоръжения в град Вършец”, който да бъде финансиран по Програмата за развитие на селските райони, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”.   Проектът е насочен към подобряване на туристическата инфраструктура, създаване на заетост и съхранение на природните и културно-исторически ресурси на територията на Вършец чрез изграждане на летен амфитеатър на територията на градски парк Вършец с цел представяне на местното културно наследство; изграждане на две атрактивни спортни площадки – фитнес и скейтборд на открито, с цел разнообразяване на туристическия продукт ; повишаване на туристопотокът в община Вършец и региона чрез взаимно допълване и обогатяване на традиционния балнеоложки туризъм с различни форми на селски и алтернативен туризъм.

  •  Изграждане на летен амфитеатър.

  Съгласно предвижданията на лесоустройствения п-+лан на градския парк (имот 12961.40.913), е отредено изграждане на амфитеатър по алеята, водеща до местността «Иванчова поляна». Съоръжението се проектира с открита сцена и амфитеатър с дървени пейки с места за около 200 посетители. Предвижда се да се изградят и малка гримьорна, санитарен възел и инвентарен склад.

  • Изграждане и монтаж на фит нес уреди на открито.

  На площадка от територията на градски парк ще бъдат монтирани фитнес уреди на открито.

Площадката ще бъде монтирана в ПИ 12961.420.7 от кадастралната карта на гр. Вършец, «Слънчевата градина».

  •  Изграждане и монтаж на скей тборд на открито.

  Съоръжението за скейтборд ще бъде монтирано на изградена площадка в ПИ 12961.423.412 от кадастралния план на гр. Вършец. ( свободното пространство до поликлиниката). Общата стойност на проекта: 391 164, 27 лева.   Община Вършец очаква евентуално одобрение на проекта, след което ще започнат дейностите по неговото реализиране.

  Надяваме се, че това ще бъде една нова по рода си и атрактивна придобивка както за младите хора на Вършец, така и за туристите, посещаващи нашия град.