Ноември 2009 ~ Блогът на Вършец

На 23 октомври между Община Вършец и Държавен фонд „Земеделие“ бе подписан договор за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Съгласно подписания договор, Държавен фонд “Земеделие” отпуска на Община Вършец безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 548 690 лева за реализирането на проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец – гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела Речка, с. Горна Бела Речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. Драганица“.
По същата мярка Общината кандидатства с още два проекта: за рехабилитация и частнична реконструкция на група улици във Вършец и за ремонт на обществени паркове, градинки и зелени площи в град Вършец, които за съжаление не получиха одобрение. Общината ще продължава да търси източници за финансиране на тези проекти, които са от приоритетно значение за подобряването качеството на живот на жителите и гостите на курорта ни.

Източник: Община Вършец

,