ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ВЗЕ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ ~ Блогът на Вършец


От 26 до 30 януари в гр. Русе се проведе туристическо изложение „Cross Tour Fair”. Международният туристически панаир бе в рамките на проект:„TourNet – насърчаване на трансграничната работа в мрежа за развитие на общ българо-румънски туристически продукт” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013. Организатор на събитието е Бизнес център – Русе в партньорство с Областен съвет – Гюргево – Румъния, Асоциация Еврорегион „Данубиус – Русе” и Академия за икономически науки Териториален университетски център – Гюргево, Румъния. Акцентът на изложението бе поставен върху развитието и промотирането на алтернативния туризъм на Придунавските региони на България и Румъния. Сред изложителите бяха фирми и организации от България и чужбина, които са пряко свързани с туристическия бранш: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Общини, тур оператори и туристически агенции, хотели и други места за настаняване, асоциации, свързани с туризма. Община Вършец взе участие със самостоятелен щанд. Ръководството на Община Вършец и представител на ТИЦ-Вършец осъществиха срещи в В2В брокерско събитие – индивидуални срещи на участниците със заинтересовани партньори от Сърбия, Македония и Румъния. Нашата община ще бъде включена в трансграничната туристическа мрежа „Тоурнет” и ще бъде публикувана информация за забележителностите на Вършец на четири езика в сайта на туристическата мрежа, и в рекламни пътеводители. На събитието бяха проведени полезни контакти за успешни начинания в туристическата сфера, както и възможност за пряка реклама сред посетителите. Вера МАТЕЕВА

гл. спец. „Туризъм, културно дело и проекти”