Община Вършец кандидатства по нови проекти ~ Блогът на Вършец

Община Вършец кандидатства с четири нови проекта по европейската програма „Развитие на селските райони“ ?!

Община Вършец внесе за одобрение четири нови проекта, с които ще кандидатства за финансиране по Европейската програма за развитие на селските райони 2007-2013 г, по мярка 321 и 322 – Обновяване и развитие на населените места.

  • Проектът “Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец” е подаден в разплащателна Агенция на 17 март 2009 г. и включва изграждане на конвенционално улично осветление, подземни тръбни PVC мрежи, изтегляне на кабели в PVC тръби, изграждане на стълбове, изграждане на демонстрационна фотоволтаична осветителна система, изграждане система за управление на осветлението, рехабилитация на уличното осветление в гр. Вършец и всички села от общината. Предвижда се електрическата инсталация да бъде с кабелно захранване, като кабелите бъдат положени в подземна кабелна тръбна мрежа, разположена в PVC тръби. Амортизираните стълбове ще бъдат поетапно демонтирани. За да се намали разхода на енергия се предвижда използване на модерни осветителни тела с дросели с двойна мощност и намаляване на силата на светене на лампите в часовете с намалено движение. Срок за изпълнение на проекта е 18 месеца. Проектът е на стойност 1 955 805 лева.

п.п. Парадоксално е, че през през първият си мандат (преди 10-тина години) Кмета на Община Вършец подмени уличното осветление, като за около 40000 лева успя да сложи около 340 нови осветителни тела, … чиито живот се оказа по малък от 6м., като търга за подмяната им се проведа четири пъти …

  • Проектът “Строителство и реконструкция на вътрешна канализационна и водопроводна система на част от уличната мрежа в селата Спанчевци, Черкаски и Драганица в община Вършец” е подаден на 01 април 2009 година и предвижда строителство и реконструкция на вътрешна канализационна и водопроводна система на част от уличната мрежа в селата Спанчевци, Черкаски и Драганица в община Вършец. Ще бъдат изградени главни канализационни клонове 1 и 2 в с. Черкаски и укрепителна стена, главен канализационен клон 1 в с. Спанчевци и главен канализационен клон 1 в с. Драганица. Екипът на проекта подготвя втори етап за изпълнение и допълнение на проект “Строителство и реконструкция на вътрешна канализационна и водопроводна система на част от уличната мрежа в селата Спанчевци, Черкаски и Драганица в община Вършец”, който ще включва доизграждане на канализационната, водопроводна мрежа и пречиствателни станции в селата Спанчевци, Черкаски и Драганица в община Вършец. Проектът е на стойност 4 117 457 лева.

  • Проектът ”Рехабилитация и частична реконструкция на група улици в град Вършец” е подаден на 30 април 2009 г. и предвижда ремонт на пътни настилки – 2540 кв.м., подмяна на бордюри– 7800 м, направа на тротоари – 19 313 кв.м., нова хоризонтална маркировка – 677 кв.м., доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци , дренаж – 730 м, почистване на ревизионни шахти от дъждовна канализация – 50 бр., по следните улици: „Дончо Станчев“, „Отец Паисий“,“Ал. Стамболийски“, „Цар Иван Асен II“, „Стефан Караджа“, „Васил Левски“, „Раковска“, „Васил Априлов“, „Христо Ботев“, „Хан Омуртаг“, “Ботуня “ – пътна връзка с ул.” В.Левски”. Проектът е на стойност 1 645 005 лева.

  • Проектът “Ремонт обществени паркове, градинки и зелени площи в град Вършец”, подаден на 13 май 2009 г. предвижда цялостно реновиране и обновяване на централните зелени площи в град Вършец – балнеоложки парк и градска градина, намираща се между хотел “Мариус” и СБР “Св.Мина”. Ще бъдат рехабилитирани 7428 кв.м. Различни видове настилки в градска градина с изграждане на детски площадки за различни възрастови групи, водни ефекти, паркова мебел, осветление на територията на 15710 кв.м. Ще се попълнят дървесна и храстова растителност, цветя и тревни площи.
    В балнеоложкия парк ще се обнови настилката на 11 230 кв.м. Алейна мрежа и реновират 8500 кв.м. зелени площи, ще бъдат монтирани пейки, табели и кошчета. Проектът е на стойност 1 953 993 лева.

п.п. Цитираният по-горе „… хотел “Мариус …“ – в град Вършец – не съществува ! Дано монтираните пейки, табели и кошчета за които ще се дадат 1 953 993 лева не приличат на грозните безформени странни „обекти“, които населяват вече парка на град Вършец …

Източник: Вършец.com