Общинско първенство по футбол 2010 – Програма ~ Блогът на Вършец

18:00 Горно Озирово – Долно Озирово 19:00 Старците – Лъвовете 20:00 Електростарт – Тупалките 18:00 Изток – Заножене 19:00 Селесао – Маншафт 20:00 Лъвовете – Тупалките 18:00 Наглите – Селесао 19:00 Изток – Маншафт 20:00 Старците – Долно Озирово 18:00 Заножене – Наглите 19:00 Лъвовете – Долно Озирово 20:00 Горно Озирово – Електростарт 18:00 Селесао – Изток 19:00 Електростарт – Лъвовете 20:00 Старците – Тупалките 18:00 Заножене – Селесао 19:00 Наглите – Маншафт 20:00 Горно Озирово – Тупалките 18:00 Долно Озирово – Електростарт 19:00 Лъвовете – Горно Озирово 18:00 Заножене – Маншафт 19:00 Долно Озирово – Тупалките 20:00 Горно Озирово – Старците 18:00 Изток – Наглите 19:00 Електростарт – Старците Почивка Почивка 18:00 1А – 2Б – Полуфинал 19:00 1Б – 2А – Полуфинал Почивка 18:00 3/4 място 19:00 1/2 място ,