Октомври 2009 ~ Блогът на Вършец

  • Почивна база „Чайка“ – разполага с 39 легла целогодишно, конферентна зала, ресторант и кафе. Основни клиенти организирани и неорганизирани български и чужди туристи. Предлага се ползването на открит и закрит басейн с минерална вода, фитнес, солариум, сауна, медицински кабинет, масажи, тенис на маса, билярд и др., екскурзии до близки местности.

  • Почивна база „Минкови бани“ – разполага с 32 легла /бунгала/ целогодишно, ресторант и кафе. Основни клиенти организирани и неорганизирани български и чужди туристи. Предлага се ползването на открит и закрит басейн с минерална вода, тенис на маса, билярд и др., екскурзии до близки местности.

, Град Вършец е разположен на 395 м над морското равнище, по живописното течение на р. Ботуня – в прекрасна котловинна местност по северните склонове на Западна Стара планина. Едно от най-големите богатства на общината са изобилните минерални извори, обусловили формирането на Национален курорт с две основни курортни зони – “Вършец” и “Спанчевци/Минкови бани”. Национален курорт “Вършец” се е утвърдил като значителен лечебно-рехабилитационен център в страната. Община Вършец разполага с изключително добър потенциал за развитие на курортното дело и на разнообразни форми на туризъм.

Основните проблеми в съвременното развитие на туризма и курортното дело на територията на Община Вършец се свеждат до липса на финансови възможности за поддържането на туристическата база от настоящите собственици; ограничени инвестиции в нови туристически обекти; липса на съвременни атракционни обекти за туристите; слабо познаване на района като туристическа дестинация; нисък дял на организирания туризъм и други подобни.

Община Вършец – основно с двете обособени курортни зони, е утвърден туристически център в национален мащаб. В близкото минало (през 80-те години) броят на посетителите и гостите на общината е бил около 2700 човека дневно. След известен период на застой в сектора и рязко намаляване на броя на посещенията и нощувките, през последните две години се забелязва тенденция на икономическо оживление в областта на местния туризъм, като броят на туристите и гостите в общината е между 5 000 и 7 500 човека годишно. През 2004г. годишният брой на нощувките в туристическите обекти в община Вършец е 44 372 бр. нощувки. През лятото на 2005 г. заетостта на хотелите и другите места за настаняване е почти 100%. Същото се отнася до уикендите и ученическите ваканции. В областта на хотелиерството и ресторантъорството има 40 малки стопански единици, което като брой е на второ място в отрасловата структура на икономическия сектор в общината след отрасъл търговия. Легловата база на всички почивни станции, хотели и бази, включително и хижите е около 800 легла, към края на 2005 г. на територията на община Вършец.

Тези фактори благоприятстват развитието на разнообразни форми на туризъм – здравен и балнеоложки, екологичен, планински, селски, ваканционен, зимен, ловен и спортен туризъм и др. Голям е потенциалът за развитие на екотуризъм в Стара планина, както и селски туризъм в селата, където природата е запазена непокътната и има атмосфера на спокойствие и уединение, даваща възможност за непосредствен контакт с природата и отдих. Наблюдава се засилване на интереса и увеличаване броят на жители на страната и чужбина, проявяващи интерес за заселване в селата на общината. За развитието на тези съвременни форми на туризъм, ресурсите на общината все още не са напълно проучени и използвани. ,