Отмяна финансирането на неприоритетни екологични обекти ~ Блогът на Вършец

Със свое решение от 26.08.2009 г. Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите отмени взети по-рано решения за финансиране на 226 неприоритетни обекти и дейности в страната, за сумата в размер на 122 564 116.80 лева. Прекратяват се 61 договора за 36 338 960 лева за обекти, по които строително-монтажните работи още не са стартирали. Мотивът е намаляване на приходите, ограничения финансов ресурс и неприоритетността на обектите.
За община Вършец решението засяга два проекта, за които вече са стартирали процедурите по тяхното реализиране. Това са: “Изграждане на канализация в кв. “Заножене”, гр. Вършец. Подобект: Профил 26 и профил 22 от ОК 425 до ОК 427”, на стойност 238 393.93 лв. и “Подмяна на водопровод по ул. “Република” от О.Т. 322 до О.Т. 300, нов водопровод по ул. “Република” от О.Т. 564 до О.Т. 530”, на стойност 315 390.86 лв.

Кметът на община Вършец Боряна Бончева сподели: «Възмутена съм от решението на Управителния съвет на ПУДОС за отмяна решенията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за неприоритетни обекти и дейности, по които общините са кандидатствали с разработване на проекти. За страната това са общо 226 обекта, но мен като кмет на община ме боли за нашите два обекта – изграждането на канализацията по ул. “Липа” в кв. Заножене и изграждане и подмяна на водопровод по бул. “Република” в отсечката от хотел „Мариус“ до началото на кв. Заножене, които отнеха близо една година време за техническо проектиране, съгласуване с различни инстанции и одобрение, проведени бяха процедури за избор на изпълнител. За Министерството на околната среда и водите тези обекти може да са неприоритетни, но за разрешаване проблемите на жителите на нашия град те са от важно и бих казала твърде приоритетно значение. Смятам, че наличието на подпочвени води, наводняване мазетата на хората, влошеното качество на питейната вода, ежедневните аварии на водопроводната мрежа и разкопаването на улиците от ВиК са достатъчно големи проблеми, които чакаха разрешаване от години и затова Общината разработи и кандидатства за финансова помощ с тези проекти именно по молба на гражданите и за да удовлетвори техните многобройни жалби. Не може с лека ръка и на маса да се взема такова решение от УС на ПУДОС. Колегите – кметове на останалите общини също много остро реагираха и са обезпокоени от създалата се ситуация, някои ще трябва да изплащат неустойки за отмяна на вече сключени договори с изпълнители. Всички виждат за какви финансова стойност става въпрос, мисля, че със спрени средства от порядъка на 200 – 300 хил. лв. за обект няма да се икономисат съществени ресурси, а нашата Община не разполага със собствени средства, затова единственият възможен вариант беше разработването и кандидастването с проекти и очакването на финансова помощ от ПУДОС. Тъжното е, че надеждите и очакванияна на гражданите за разрешаване на техните инфраструктурни проблеми остават излъгани».

Източник: varshets.bg

,