Преустановява се движението по железния мост при Сопово ~ Блогът на Вършец


Със Заповед № 06/20.01.2010 г. на директора на Областно пътно управление – Монтана Илиян Илиев, от 21 януари 2010 г. се преустановява движението на всички видове моторни превозни средства по железния мост над река Ботуня при местността Сопово по пътя Вършец – Враца.

Заповедта е издадена на основание Протокол от 19.01.2010 г. за създадена реална опасност за движение на МПС по стоманения мост, на основание чл. 9, ал.3 от Закона за пътищата.

Въвежда се нова организация на движението в този участък, като обходният маршрут е през с. Сумер.

Срокът на действие на заповедта е от 21.01.2010 г. до отстраняване на констатираните проблеми и възстановяване на носимоспособността на съоръжението.

,