Психологическо консултиране – Вършец ~ Блогът на Вършец

                                                                           МКБППМН
                                                           ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Какво е това психологическо консултиране?

Това е вид краткосрочна психологическа помощ (от една до десет срещи), ориентирана към разрешаване на конкретен проблем и възстановяване на емоционалното равновесие.

За кого се препоръчва психологическото консултиране?

  • Консултациите с психолог могат да се препоръчат на всички деца, които страдат от различни страхове, учат се лошо, често боледуват, не могат да си намерят приятели или се сблъскват с някакви други проблеми, които тревожат родителите.

  • Психологическите консултации често са нужни на всички подрастващи, които се чувстват неразбрани в своето обкръжение и семейство, страдат от недостатъчна увереност в себе си, изпитват затруднения в общуването с връстниците, съмняват се в своите способности, страхуват се от бъдещето, тревожат се заради своята външност и сексуални отношения.

  • Психологическите консултации могат да помогнат на всички семейства и двойки, които имат сложни и конфликтни взаимоотношения един с друг, с децата, с родителите.

  • Консултацията с психолог може да бъде полезна за всеки, който са сблъсква с трудности, усеща безпокойство, страх или безсилие, който го мъчи прекалена раздразнителност, лошо настроение, апатия, безсъние или други неприятности, с които не може да се справи сам.

Какво могат да дадат психологическите косултации? За няколко консултации с психолог, със съвместни усилия, вие ще можете по-ясно да формулирате проблема, да погледнете на него от различни страни и ясно да определите как влияе на вашия живот. В много случаи опитът от тези консултации е достатъчен, за да може човек по-добре да се ориентира в случващото се и в бъдеще вече сам успешно да преодолява трудностите.

За да не се разочаровате от психологическото консултиране…

Не очаквайте, че ще Ви «направят весело». Консултантът не е майстор или бояджия, който ще поправи и украси нещата, докато вие гледате телевизор в съседната стая. Психологът е по-скоро шерп (Надявам се, да сте склонни да се занимавате със спорт). Той познава местността, какво е необходимо, за да стигнете върха, предупреждава ви за опасностите, предпазва Ви от това, да се заблудите. Но целта я избирате Вие сами, а пътя към върха ще се наложи да изминете със собствените си крака.

Не разчитайте, че само ще Ви утешават и успокояват. Повечето хора могат да го получат от приятели и близки.  Но главното е, ако тези утешения и съвети могат да ви помогнат, това вече щеше да се случи и Вие нямаше да търсите психолог.

Консултирането – не е захарче! Вие ще се сблъскате с неизследвани страни на собствената ви личност. Вътрешни противоречия, които дълго време са се натрупвали ще започнат постепенно да се изясняват. Негативните емоции, които обикновено се опитваме да избегнем, ще се надигнат, за да бъдат изказани. Това е необходим целителен процес, като правило, наситен с тревога, често съпровождан от сълзи, понякога доста уморителен.

Не се страхувайте, че консултантът само ще Ви разстройва. Разбира се, Вие ще получите необходимата подкрепа в процеса на работа. А главното е, че ще получите в резултат повече вътрешна свобода, физически ще започнете да се чувствате по-добре, ще придобиете способността да бъдете успешни, по-щастливи.

Не забравяйте: консултантът не е приятел, «на когото може да се разкаже всичко», не е влюбен, «който вижда в нас само хубавото», и не е «мама», която винаги ще Ви утеши. Той е специалист, който търсите, за да се справите с проблемите си. Неговото майсторство и личност са на Ваше разположение по време на работата.

И последно НЕ: това не е еднократно действие!

Това говори, че не сте робот – не можете да се превключите само с натискане на копчето. Вие в голяма степен контролирате своя живот и процеса на консултиране, като негова част. Позитивните промени, които се случват по време на консултирането, са само външни ефекти, а истинския резултат настъпва няколко месеца по-късно, когато вътрешните промени ще станат част от Вашата личност и отношения с другите хора. Вашето състояние по време и след консултирането задължително ще се променя. Напълно нормално е, след еуфорията, нарасналите сили след първите консултации да се смени с известен емоционален спад. Дължи се на това, че Вие се променяте и Вашето поведение, отношения също ще се променят. Вие като че ли губите опората на старите навици и се изисква време, за да се изработят нови. Живота става по-интересен, но сложен. Близките Ви също ще открият тази промяна, и разбира се, те ви обичат и ви желаят доброто, но е възможно новият ви облик да ги притесни и обърка. Не бързайте да предоговаряте отношенията с тях на вълната на първите промени.

И най-главното

Дори и най-успешното консултиране няма да превърне Вашият живот в непрекъснат празник. Както е и за хората, които не се преминали консултиране. Вие можете да се сблъскате с трудности, загуби и тъга. Важното е, че Вие ще преживявате именно това, което реално Ви се случва, а не ужасите, ставащи с Вас на несъзнателно ниво. Преработени от човека трудности му дават сили, мъдрост, способност да се справя с тях навреме и да продължи да живее нататък.                         

Ако искате да поемете по този път към себе си – консултирането е началото на този път.                                                                             

Найден Илиев – психолог и обществен възпитател към МКБППМН при Община Вършец

За контакт: nasko.iliev.1973@mail.bg

,