Слънчевата градина | Блогът на Вършец

През 1934г. Д-р Иванов прави т. н. „Слънчева градина“ в рамките на парка, чиито алеи имат формата на слънчеви лъчи изградени от специален камък, който отразява слънчевата светлина.