Стара минерална чешма ~ Блогът на Вършец

Чешмата е изградена през 1934г, когато градът придобива истински курортен облик. През 2001г.тя и прилежащите й пространства са ремонтирани по проект „Красива България“. Поставени са информационни табла с информация за химичния състав на водата. Водата е бистра, безцветна, със слаб мирис на сероводород и температура около 37 градуса по Целзий. Характеризира се като хипотермална,слабо минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна натриева, съдържа окисляеми серни съединения.