Тодорини Кукли | Блогът на Вършец

Тодорини кукли са група от 4 скалисти върха в Западна Стара планина. Най-високият от тях  е с височина 1785 м. Той се намира на  10 км югозападно от Вършец и на 6 км североизточно от прохода Петрохан.

Върховете формират къс рид, разклонение на главното старопланинско било, с направление север-юг. Двата най-високи върха на юг по рида са тревисти, докато крайните два на север са с остри скалисти склонове. Котата е на най-южния връх от групата.

От върха на Тодорини кукли се открива панорамна гледка към Ком (Берковица) на северозапад, Берковското поле и Монтана на север и Врачанския балкан на североизток. На разстояние 5км северно от Тодорини кукли се намира Клисурският манастир „Свети Свети Кирил и Медодий“

Тодорините кукли – народната легенда за красивата мома Тодора. Според  легендаta през една късна есен тя свикала голяма седенкя в бащиния си двор. Когато месечината се издигнала момите запели песента „Изгреяла ясна месечина“, а ергените рекли: „Която мома изпреде най-рано куклата (къделята) си, на нея ще се падне най-хубавият момък!“  Тодора от своя страна рекла: „Не най-хубавият, а най-юначният!“ Тогава девойките вкупом рекли: „Ние ще признаем за най-юначен онзи момък, които сам  преди първи петли се изкачи на връх планината и забие кол на най-високата чука!“

Момците останали като попарени. Когато Тодора изпрела къделята си, станала и рекла: „Тогава аз ще отида и никаква награда не искам.“ Тя скочила и тръгнала сама в тъмната нощ. Стигнала на връх планината и забила собствената си  хурка. След като с мъка забола хурката си, понeчила да се изправи, но някаква невидима сила я дръпнала за престилката. Опитала се Тодора да се одскубне, дръпнала се назад и полетяла в пропаста…
След дълго чакане Тодора да се върне, момите и ергените тръгнали да дирят смелата девойка. Стигайки на връх планината открили забитата хурка и парче от престилката й. Открили и тялото й в пропастта и го погребали на върха до хурката. Оттогава красивите чуки били наречени Тодорини кукли.

Туристически маршрути:

  • от Петрохан  
    • От прохода към върха се тръгва на изток през букова гора покрай хижа Петрохан, по червената маркировка на маршрута Ком – Емине. Излиза се на тревистото главно било и се върви на запад по колове зимна маркировка. При ридът на Тодорини кукли се отделя пътека на север към върховете.
    • Време – 2:00 часа.
  •  от Вършец 
    • Върхът е достъпен по няколко различни пътеки и коларски път.
    • Време – 4:00 часа

От Тодорини кукли може да се стигне до Клисурския манастир за около 2:30 часа.

Източници:

Тодорини кукли от Уикипедия.

Легендата за ТОДОРИНИ КУКЛИ – Тодор Моллов.