Храм „Свети Георги“ – гр. Вършец ~ Блогът на Вършец

В църквата „Свети Георги“ е изложена неръкотворна икона на Исус Христос. Храмът представлява кръстокуполна базилика. Строителството му започва през 1902 г. Светият олтар с прилежащите му икони е завършен през 1906 г.