Климат ~ Блогът на Вършец

Територията на община Вършец се отнася към Старопланинскатасводово-верижна система. Тя обхваща западните части на Западна Старапланина. Надлъжно е прорязана от долината на р.Ботуня. Климатът в района на Община Вършец е умерено континентален под влиянието на западните и северозападните ветрове, с характерните черти на умерено-континенталната климатична област и на тази на високитекотловинни полета. Съчетанието на предбалканските […]

История на града ~ Блогът на Вършец

Вършец е един от най-големите балнеоклиматични курорти в България, с минерални извори, ползвани още от римско време. Той е курорт от 1850 г. и Национален курорт от 1950 г. с възможност за целогодишно лечение и профилактика на различни заболявания, а през 1964г. – обявен за град. Скътан е в пазвите на северните гористи склонове на […]

Биоразнообразие ~ Блогът на Вършец

Голямото биоразнообразие на общината се определя от факта, че повече от 40% от територията й е заета от гори – широколистни и иглолистни, както и от включения в нея Природен парк “Врачански Балкан”. Запазени са множество редки и защитени растения и животни.Във вертикално отношение попада в равнинно-хълмистия и хълмисто- предпланинския пояс на дъбовите гори (500-550м). […]

Почви ~ Блогът на Вършец

Характерни за района на общината са светлосиви и тъмносиви горски почви, а по склоновете и билата на Главната Старопланинска верига – кафяви горски и планинско-ливадни почви, заети от пасища и гори. Почвено-климатичните условия и силното вертикално разчленение на релефа са довели до развитието на силна и много силна степен на ерозия, особено в обезлесените участъци. […]

Географско положение ~ Блогът на Вършец

Община Вършец се намира в Северозападна България и е част от Монтанска област. Общината е на 90 км северозападно от столицата София и на 30 км от областния град Монтана. На изток Общината граничи с Община Враца, на северозапад – с Община Берковица, на юг – с ОбщинаСвоге /Монтанска област/. Територията на Община Вършец е […]

Град – градина ~ Блогът на Вършец

Вършецката котловина в прекрасно място за почивка, спорт, климато- и балнеолечение. Нейната близост пък с вековни гори, причудливи скални образования, красиви и разнообразни пейзажи на планинския венец Козница я прави изходен пункт за туризъм. Най-голямото богатство на Вършецката котловина са бликащите от пукнатините на гранито-диоритните масиви многобройни минерални извори със силно лечебно действие на водите […]

Здравейте приятели. ~ Блогът на Вършец

Здравейте от мен Димитър Кирилов. Реших на направя блог за едно райско кътче наречено Вършец. Моята цел е да събера на едно място колкото се може повече информация за нашият прекрасен Вършец. Чрез публикации, снимки, видео и лична гледна точка на бъдещите читатели изразена в коментари ще запозная колкото се може повече хора с красотите […]

Спортен комплекс – гр. Вършец ~ Блогът на Вършец

В навечерието на Празника на курорта, минералната вода и Балкана, кметът на община Вършец преряза лентата на новоизграден спортен комплекс в градския парк, включващ обслужваща сграда, футболно игрище с възможност за игра на тенис на корт, мултифункционално игрище за волейбол и баскетбол и възстановено старо волейболно игрище. Футболното игрище е с дренаж и отводнителна система. […]

Община Вършец – Културен календар за 2009 ~ Блогът на Вършец

ЯНУАРИ 06.01. Йордановден/Богоявление/ 21.01. Ден на родилната помощ /Бабинден ФЕВРУАРИ 14.02. Празник на лозаря и винаря/Трифон Зарезан/ 19.02. Годишнина от обесването на В.Левски МАРТ 03.03.Национален празник на РБ/тържествен концерт и заря/ 08.03.Международен ден на жената 22.03.Ден на пролетта и празник на кв.Красна АПРИЛ 08.04. Международен ден на ромите 19 и 20.04.Великденски празници/Лазаров ден и Цветница/ […]