Отмяна финансирането на неприоритетни екологични обекти ~ Блогът на Вършец

Със свое решение от 26.08.2009 г. Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите отмени взети по-рано решения за финансиране на 226 неприоритетни обекти и дейности в страната, за сумата в размер на 122 564 116.80 лева. Прекратяват се 61 договора за […]